Z znanjem jezikov do napredovanja v službi


Avtor: ​MANCA PANGERC
Pri poučevanju v jezikovni agenciji LanguageSitter® se redno srečujemo s posamezniki, ki v različnih podjetjih zasedajo vodilne položaje. Vedno znova me kdo navdahne s svojim elanom in zagonom za doseganje novih ciljev – med drugim tudi za učenje novega ali poglabljanje znanja že usvojenega jezika. Za takšne ljudi se izobraževanje ni končalo, ko so diplomirali ali dobili prvo službo. In to je občudovanja vredno. Zavedati se namreč moramo, da se učimo vse življenje. Več kot vemo, bolj smo samozavestni in posledično uspešnejši.
Strast

Vedno znova me kdo navdahne s svojim elanom in zagonom za doseganje novih ciljev.

Kamen na kamen palača – gradite uspešno kariero!

Pred kratkim smo pisali o tem, da se najbolj uporabno izobraževanje začne šele po končanem študiju in da nas lahko ravno neznanje določenega jezika ovira na poti do sanjske službe. Lahko pa se pripeti tudi to, da že imamo (dobro) službo, a si želimo novih izzivov. A kaj, ko je za napredovanje potrebno izvrstno znanje angleščine in nemščine. Znajdemo se na razpotju: opustiti upanje, da bi lahko zasedli vodilno delovno mesto, ali s polnim zanosom zavihati rokave in se lotiti nadaljnjega izobraževanja? Upajte si in izberite drugo možnost!
Vrata

Upajte si!

Angleščina predstavlja osnovo

Ker si vas kot ponosna članica ekipe LanguageSitter® želim prepričati, da poznavanje jezikov odpira marsikatera vrata, sem se obrnila na zaposlitvene agencije in jih povprašala, znanje katerih jezikov delodajalci zahtevajo od vodstvenega kadra. Zanimalo me je tudi, katera so ta delovna mesta. 
V Adeccu, enem od vodilnih svetovnih podjetij na področju zaposlovanja, so potrdili, „da je znanje tujih jezikov nujno za uspeh v poslu“. Znanje angleščine predstavlja že nekakšno osnovo, saj večina podjetij to pričakuje od svojih zaposlenih. Suverenost v nemškem jeziku naj bi pomenila znatno konkurenčno prednost, prav tako pa je lahko znanje katerega koli drugega jezika v povezavi z drugimi znanji precejšnja prednost pred ostalimi kandidati za vodilne položaje.

Znanje tujega jezika je nespregledljiv pogoj

Klara Zavrl

Klara Zavrl, vodja raziskovalne ekipe pri headhunting agenciji Competo
Klara Zavrl, vodja raziskovalne ekipe pri headhunting agenciji Competo, mi je zaupala, da se znanje tujih jezikov na vodilnih mestih zahteva v vseh mednarodnih podjetjih. Visok nivo znanja angleščine je v tovrstnih podjetjih nujen, „znanje jezika države, kjer je locirano matično podjetje, pa je dodatna prednost, včasih celo nespregledljiv pogoj. Obvladanje angleškega jezika se pričakuje tudi od vodilnega kadra v slovenskih podjetjih, ki poslujejo ali sodelujejo s tujimi trgi. Poleg angleščine pri vodilnih kadrih v podjetjih delodajalci najpogosteje zahtevajo še znanje nemščine, včasih tudi hrvaščine.
Klara Zavrl nadalje razlaga, da delovna mesta, v okviru katerih se zahteva znanje dveh ali več tujih jezikov, največkrat najdemo na področjih prodaje, nabave ter logistike in transporta. Pri tem govorimo predvsem o položajih, kot so vodja prodaje v regiji, prodajni predstavnik za tuje trge, vodja nabave, strateški nabavnik, disponent za tuje trge itn. Pri teh delovnih mestih se poleg znanja angleščine najpogosteje pričakuje še znanje nemščine, italijanščine, hrvaščine ali srbščine, občasno tudi ruščine ali španščine.

Znanje dveh ali več jezikov se pričakuje za 20 % delovnih mest

S tem, da je angleščina jezik, za katerega je danes popolnoma samoumevno, da ga vodstveni kader obvlada, se strinja tudi Snežana Kragelj iz kadrovskega in kariernega centra Kragelj & Kragelj. Kot zanimivost izpostavi, da nekateri delodajalci včasih med pogoje za zaposlitev celo pozabijo pripisati znanje tujega jezika, ker v podjetju vsi ves čas komunicirajo tako v slovenščini kot v angleščini. A čeprav se v mednarodnih podjetjih angleščina večinoma uporablja kot lingua franca, se za vodilna mesta pričakuje tudi znanje matičnega jezika. Uporaba nemščine, na primer, je osnovni pogoj v tistih delovnih okoljih, kjer je delodajalec iz Nemčije ali Avstrije. To velja za številna nemška in avstrijska podjetja, ki imajo v Sloveniji svoje podružnice. Enako velja tudi za francoska, italijanska in španska podjetja; v vseh omenjenih je delodajalec svojim zaposlenim pripravljen plačati tečaj tujega jezika.
Snežana Kragelj

Snežana Kragelj iz kadrovskega in kariernega centra Kragelj & Kragelj
Okvirna ocena Snežane Kragelj je, da se za vodilna delovna mesta v 95 % pričakuje znanje angleškega, v 25 % pa nemškega jezika. Četudi je angleščina vodilna, ponekod zadošča znanje zgolj nemškega jezika. To velja predvsem, če delodajalec prihaja iz Nemčije. Znanje dveh ali več jezikov se okvirno pričakuje za 15 % do 20 % delovnih mest (op.: po podatkih Zavoda za zaposlovanje to zahteva 8,8 % oglasov za prosta delovna mesta). Gre za delovna mesta, na katerih so ljudje dnevno v stiku s tujimi dobavitelji in strankami: komercialisti, nabavniki, prodajniki, turistični delavci, delavci, ki imajo svoje nadrejene v drugih državah in z njimi komunicirajo na dnevni ali tedenski ravni. Vsaj dva tuja jezika morajo obvladati tudi zaposleni v poklicih, ki so dnevno v stiku s strankami in delujejo na obmejnih področjih.

Izstopajte iz množice

Izobraževanje na področju tujih jezikov je še kako pomemben gradnik v posameznikovi karieri. Učimo se vse življenje, zato je treba kakršno koli znanje negovati in nadgrajevati. V naši jezikovni agenciji se tega v polni meri zavedamo in vneto spodbujamo vsakogar, ki si želi z brušenjem znanja tujih jezikov izstopati iz množice in se povzpeti na „vodilnega konja“. Zdaj pa le urno novim znanjem in zmagam naproti!

Manca Pangerc

MANCA PANGERC

LANGUAGESITTERKA® ZA NEMŠČINO IN ANGLEŠČINO
manca.pangerc@languagesitter.si www.languagesitter.si

languagesitter
LANGUAGESITTERKA ZA ITALJANŠČINO

Prijavite se na e-novice: