Spoštovani … gospod ali gospa – naslavljanje v elektronskih sporočilih


Poznavanje in izražanje spola naslovnika je lahko vir zadrege tudi pri pisanju elektronskih sporočil. Že v slovenščini poznamo kar nekaj imen, ki so lahko in moška in ženska, na primer Saša ali Vanja, ko pa stopamo v stik z ljudmi iz tujine, se s težavo določanja spola sogovornika na podlagi imena soočamo še pogosteje. Tokrat si bomo pogledali, kako se zadregi najbolj elegantno izognemo, na primerih slovenščine, angleščine in nemščine.
Kako nagovoriti naslovnika elektronskega sporočila glede na spol? Kaj pa če glede spola nismo prepričani?

Kako nagovoriti naslovnika elektronskega sporočila, če nismo prepričani glede spola?

Spoštovani … gospod ali gospa?

V slovenščini lahko zadrego zaobidemo tako, da svojega naslovnika preprosto vikamo. Kadar gre na primer za (še) nepoznanega bodočega poslovnega partnerja, lahko svoje sporočilo začnemo s “Spoštovani!” ali “Pozdravljeni,”; kadar poznamo tudi ime in priimek kontaktne osebe, pozdrav seveda ustrezno prilagodimo spolu naslovnika: “Spoštovana gospa Novak” ali “Spoštovani gospod Kranjc”. Stik z nami pa vedno pogosteje iščejo tudi poslovni partnerji izven meja naše države. In zgodi se, da iz njihovega imena ne znamo razbrati, ali gre za gospo ali gospoda. Res je, prav veliko jih ne bo pisalo v slovenskem jeziku, pa vendarle – kako bi odgovorili na njihovo sporočilo? Spoštovani/Spoštovana Alexis Cox? Predlagamo, da ime naslovnika v tem primeru povsem izpustimo in začnemo preprosto s “Spoštovani!”.
Niste prepričani glede spola naslovnika? Izpustite ime in vikajte. :)

Niste prepričani glede spola naslovnika? Izpustite ime in vikajte.

Dear … you!

V angleščini je zadeva relativno preprosta. Kadar naslovnika še ne poznamo po imenu, začnemo z “Dear Sir or Madam, ” oziroma “Dear Sir/Madam, ”, nato pa nadaljujemo v novi vrstici z veliko začetnico. Izberemo lahko tudi obliko, ki ne narekuje razlikovanja med moško in žensko različico: “To whom it may concern:”, in frazo zaključimo z dvopičjem. Kadar smo prepričani o spolu naslovnika, lahko začnemo z vljudnim naslovom “Dear Mr/Mrs Bond”. Pri tem na nas preži past – naziv “Mrs” se nanaša na poročeno žensko in se uporablja bolj kot ne le takrat, kadar skupaj naslavljamo moža in ženo – “Dear Mr and Mrs Bean”. V poslovnem svetu, sploh ob vzpostavitvi stikov, po navadi takšnih informacij o naslovnici sporočila nimamo. Z nazivom “Miss” sicer ne bi zgrešili, če bi z njim nagovorili učiteljico – ne glede na starost in status je za učiteljico to primeren naziv. Vseeno je priporočljivo, da se temu nazivu izogibamo in izberemo najbolj nevtralno in zanesljivo različico “Ms”, s katero zaobjamemo vse potencialne družbene položaje cenjene prejemnice sporočila.
Preostanek sporočila od te točke naprej poteka relativno nezapleteno – poslovna komunikacija narekuje uporabo zaimka “you”, s čimer naslovnika povsem enakovredno vikamo ali tikamo, hkrati pa se izognemo poimenovanju spola. In čeprav angleščina pozna slovnično kategorijo spola, tega v oblikovanju povedi praktično ne bomo zaznali, saj oblikoslovje (torej besedne vrste, njihove oblike in funkcije) večinoma ne ločuje med ženskimi in moškimi oblikami. V redkih izjemah moramo vseeno biti pazljivi, recimo če uporabimo svojilni zaimek za tretjo osebo ednine – her/his).
V angleščini je naslavljanje in potek sporočila iz vidika slovničnega spola relativno preprosto.

V angleščini je naslavljanje in potek sporočila z vidika slovničnega spola relativno preprosto.

Liebe Leser*innen

V nemščini je situacija nadvse podobna našemu jeziku. Kadar naslovnika še ne poznamo, si sicer pomagamo z uporabo množine “Sehr geehrte Damen und Herren“, vendar se tudi s tem ne izognemo razlikovanju v poimenovanju za ženske in moške naslovnike. Kadar je ime prejemnika sporočila znano, moramo ustrezno izbrati “Frau” za ženske in “Herr” za moške, pri tem pa paziti še na ustrezno končnico na koncu pridevnika za izražanje spoštovanja: “Sehr geehrte Frau Müller” in “Sehr geehrter Herr Fischer”, v neformalni različici pa “Liebe Petra“ in “Lieber Peter“. Pri naslavljanju skupine ljudi je sodobna nemščina razvila različico, ki povezuje oba spola naslovnikov: “Liebe Leser*innen”. Namesto poševnice, ki načeloma označuje razdeljevanje (ali – ali), so torej vpeljali uporabo asteriska oz. zvezdice, ki obe strani besede (in posledično oba spola naslovnikov) povezuje oz. združuje.
Podobno kot v slovenščini se v preostanku sporočila poimenovanju spola naslovnika spretno izognemo z vikanjem, ki ga narekuje tudi etiketa poslovnega komuniciranja. Pri tem seveda ne smemo pozabiti, da poleg oblike za vikanje pri vseh oblikah zaimkov pišemo veliko začetnico (“Ich schreibe Ihnen um …,Falls Sie weitere Informationen benötigen, …”). Takšen zapis velja tudi kot izraz spoštovanja, kadar naslovnika že bolje poznamo in ga tikamo (“Wie geht es Dir?).
Se vam zdi nemščina zapletena? Pomislite na slovenščino, ker je situacija v nemščini glede naslavljanja precej podobna našemu jeziku.

Se vam zdi nemščina zapletena? Pomislite na slovenščino, ker je situacija v nemščini glede naslavljanja precej podobna našemu jeziku.
Kako nadaljevati elektronsko sporočilo v angleščini in nemščini si lahko preberete v naših prejšnjih zapisih. To sta tako uporabna priročnika za vsakdanjo rabo teh dveh jezikov, da predlagamo, da ju shranite kar med zaznamke v brskalniku.


languagesitter
LANGUAGESITTERKA ZA ITALJANŠČINO

Prijavite se na e-novice: