Kako se metoda LanguageSitter® razlikuje od poučevanja jezikov v šoli


Avtor: NINA GORKIČ
Z letošnjim šolskim letom se mi je ponudila čudovita priložnost, da se poleg na tečajih pri LanguageSitterju® preizkusim tudi med šolskimi klopmi. Priznati moram, da me je bilo na začetku kar malo strah, saj poleg prakse, ki sem jo opravljala v Angliji, in tečajev v jezikovnih šolah še nisem imela izkušenj s poučevanjem tako velike skupine otrok. Ampak kaj kmalu sem ugotovila, da je moj strah nepotreben, saj sem se hitro vključila v šolsko dinamiko in aktivnosti, ki so mi v veliko veselje. 
Poučevanje

Ponudila se mi je čudovita priložnost, da se poleg na tečajih pri LanguageSitterju® preizkusim tudi med šolskimi klopmi.

Glavna prednost jezikovnih šol je individualen pristop

Ker me poučevanje vseh starostnih skupin veseli, vidim to kot nov izziv, v okviru katerega se lahko izpopolnim in dobim še več izkušenj. Delo kot tako je zanimivo, predvsem ker sem do sedaj učila samo v jezikovnih šolah. Kot glavno prednost jezikovnih šol bi lahko izpostavila predvsem individualen poudarek na vsakem učencu. V razredu s tridesetimi otroki se učitelj težko posveti vsakemu učencu posebej. Šole skušajo ta problem odpraviti z manjšimi heterogenimi skupinami učencev, dodatnimi individualnimi urami za otroke z odločbami in dopolnilnim poukom. Vendar še vedno ostajajo posamezni otroci, za katere je to premalo. Ker je razpon med zelo in malo manj sposobnimi lahko precej velik, je včasih težko pripraviti ure, v okviru katerih snovi ne bi jemali prehitro za šibke učence, bolj sposobni pa se hkrati ne bi dolgočasili. Ta problem velika večina učiteljev rešuje tako, da ubere neko srednjo pot in skuša naučiti vse skupine enako. Bolj nadarjenim sama nosim še dodatne liste, pri tistih, ki jim angleščina ne gre najbolje, pa se med uro večkrat ustavim in preverim, ali so vse razumeli. A včasih tudi to ni dovolj. 
Učenje

V razredu s tridesetimi otroci se učitelj težko posveti vsakemu učencu posebej.

Obisk individualnega tečaja bi staršem toplo priporočila

V takih primerih je na mestu obiskindividualnega tečaja jezika, ki bi ga staršem toplo priporočila. V šolah se zelo trudimo, da bi kar se da individualno poskrbeli za vsakega otroka, vendar je ob tako velikem številu učencev to velikokrat enostavno nemogoče, saj nam zmanjka časa. Otrok tako največ odnese od individualnega tečaja, na katerem se posvetimo samo njemu, mu prilagajamo gradivo in poskušamo ure narediti čim bolj zanimive in koristne zanj. Pri LanguageSitterju® se posvečamo predvsem govorjenju in vadbi izgovorjave. To je najbolj pomemben faktor pri učenju jezika in ravno na tem področju pri navadnem šolskem pouku v večini ni dovolj časa za vse učence. Velikokrat se zgodi, da do besede pridejo vedno isti učenci, ostali pa ne govorijo dovolj ali pa so pred večjo skupino in sovrstniki sramežljivi. Pri LanguageSitterju® nudimo varno okolje, v katerem se otrok lahko sprosti, razgovori in skozi zabaven in zanimiv način nauči mnogo več in veliko hitreje kot pri navadnem pouku. Pri individualnih urah se ne posvečamo samo izgovorjavi in branju, temveč za vsakega otroka posebej pripravimo individualni material, ki ga zanima, ter ga s tem še dodatno spodbujamo in motiviramo k večji kreativnosti in želji po učenju. 
Individualni tečaj

Otrok največ odnese od individualnega tečaja, na katerem se posvetimo samo njemu, mu prilagajamo gradivo in poskušamo ure narediti čim bolj zanimive in koristne zanj.

Pri rednem pouku se težave velikokrat pokažejo šele pri ocenjevanju 

Metodo LanguageSitter® bi toplo priporočila tako staršem, ki želijo svojim nadarjenim otrokom nuditi nadgrajevanje, kot tudi staršem, katerih otroci imajo pri tujem jeziku težave, se spopadajo z disleksijo ali kakšnimi drugimi problemi. Znanstveno je dokazano, da ti otroci dosegajo višje rezultate pri individualnem učenju. Pri obojih se material in učne strategije sproti spreminjajo ter prilagajajo, tako da otroci, ki zaradi težav pouku težje sledijo, od individualne ure odnesejo mnogo več kot od običajne šolske ure. Prav tako pri rednem pouku učitelji nimajo časa, da bi pri vseh učencih sproti preverjali, koliko dejansko znajo. Zato se težave velikokrat pokažejo šele pri ocenjevanju, saj so do takrat sramežljivi učenci v večini tiho, ker se ne želijo izpostavljati pred sošolci. 
Učilnica

Pri rednem pouku učitelji nimajo časa, da bi pri vseh učencih sproti preverjali, koliko dejansko znajo.

Pri učenju jezika je vloga učitelja zelo pomembna

Učenje jezika je proces, ki se začne zelo zgodaj in traja skozi celo življenje. Pri tem procesu je zelo pomembna vloga učitelja – vsi se po vsej verjetnosti spomnimo svojih dobrih učiteljev, ki so nas tako in drugače navdihovali, in tudi slabih učiteljev, ki so nam nemalokrat zagrenili marsikatero snov. Zato se mi zdi zelo pomembno, da že v samem začetku otroku zagotovimo okolje, v katerem se bo sprostil in se učil jezika z nekom, ki ga bo znal motivirati ter mu razlagati na način, ki mu je najbližji. Morebiti bo ravno to tisti pomemben faktor, ki bo odločil, ali bo imel otrok rad učenje jezika ali ne. V tem primeru se mi zdi individualen tečaj več kot popoln za izkoristek vseh otrokovih potencialov in zelo dobra popotnica za življenje. Sama sem izbrala študij jezika ravno zaradi tega, ker me je v mladosti, ko sem hodila na dodatne individualne ure angleščine, tako motiviral moj učitelj, ki je znal narediti angleščino koristno in zabavno – in ravno to priporočam vsem staršem, saj je dobro znanje tujega jezika dandanes pogoj za večino zaposlitev

Nina Gorkič

NINA GORKIČ

LANGUAGESITTERKA® ZA ANGLEŠČINO

languagesitter
LANGUAGESITTERKA ZA ITALJANŠČINO

Prijavite se na e-novice: