Kaj je pri pripravi življenjepis resnično pomembno? Izkušeni kadrovici svetujeta.


Pri LanguageSitterju® smo strokovnjaki za poučevanje jezikov. In čeprav z vsebinsko prilagodljivostjo pogosto posežemo tudi na druga področja in svetujemo, kjer se počutimo kompetentni, druge stroke raje prepuščamo strokovnjakom. Zato sem se odločila, da se na temo priprave dobrega življenjepisa pogovorim z dvema izkušenima kadrovicama. O tem, kakšni iskalci zaposlitve smo Slovenci, ali se pri pisanju življenjepisa splača paziti na vejice in pike ter kakšne konkretne predloge za pripravo življenjepisa nam lahko ponudita, sem se pogovarjala z Živo Praprotnik, HR Manager pri Ljubljanskih mlekarnah, in Urško Kajtner, HR Business Partner pri Nice.Label.
Urška Kajtner, HR Business Partner pri Nice.Label in Živa Praprotnik, HR Manager pri Ljubljanskih mlekarnah, podajata nekaj ključnih nasvetov za pripravo dobrega življenjepisa.

Urška Kajtner, HR Business Partner pri Nice.Label in Živa Praprotnik, HR Manager pri Ljubljanskih mlekarnah, podajata nekaj ključnih nasvetov za pripravo dobrega življenjepisa.

Kakšen je vaš splošni vtis glede kulture pisanja življenjepisov v Sloveniji?

Urška: Kultura pisanja življenjepisov sovpada z našo poslovno in vodstveno kulturo, kjer z veseljem opažam premike na bolje (npr. vse bolj se zavedamo, da je podajanje konstruktivne povratne informacije pomemben temelj, ko govorimo o kariernem in osebnem razvoju ipd.). Menim, da smo Slovenci na delovnem mestu premalokrat pohvaljeni in potrjeni v svoji pravi vrednosti, zato smo pogosto zmedeni, ko je treba predstaviti ali poudariti svoje dobre ali izstopajoče lastnosti, in raje ostajamo skromni. To seveda pojasni dejstvo, da se držimo precej generičnih oblik CV-jev, narejenih po predlogah (npr. Europass, Word), ki so sicer zadovoljivi, saj vsebujejo večino potrebnih podatkov. A le redki posamezniki se od tega vsebinsko ali kreativno oz. vizualno odmikajo in posledično izstopajo. V povprečju smo preskromni oz. se zelo težko pohvalimo, pogosto se osredotočimo le na delovne izkušnje in pri tem pozabimo na predstavitev sebe kot osebe. Delodajalci vedno bolj dajejo v ospredje prav slednje, saj se vsi močno zavedamo, da je uspešnost podjetja tesno povezana z uspešnostjo tima, v katerem se člani dobro razumejo in še bolje sodelujejo. Iščemo torej pravo osebnostno skladnost.
Živa: V svoji skoraj 15-letni kadrovski karieri sem videla veliko različnih verzij, oblik in vsebin življenjepisov. Večina jih je spisanih smiselno, po časovnici, navedeni podatki so relevantni in pomembni kadroviku, ki je po navadi prva oseba, ki življenjepis prebere. Si pa želim več podatkov o kandidatovih uspehih, projektih in tudi morebitnih prostovoljnih dejavnostih. Včasih se še vedno čudim prijavam, ki so napisane v obliki eseja, nepregledno, čeprav nam je danes na voljo tako veliko javno dostopnih navodil, usmeritev in orodij za pisanje dobrih življenjepisov.
Torej, pogumno izpostavite svoje dosežke (kaj, kje, zakaj, kolikšen proračun …), predvsem pa namenite čas pripravi dobrega in konkretnega življenjepisa. Pomembno je, da se posameznik zaveda, da je življenjepis prvi stik z morebitnim delodajalcem. In ta »list papirja« s pravimi podatki odloča o tem, ali bo delodajalec posameznika povabil na razgovor.
V življenjepis vključite tudi prostovoljne dejavnosti in hobije, ker tudi s tem predstavite svoje osebnostne lastnosti.

V življenjepis vključite tudi prostovoljne dejavnosti in hobije, ker tudi s tem predstavite svoje osebnostne lastnosti.

Kaj pri življenjepisu najprej pogledate?

Urška: Zgodi se, da za razpisano delovno mesto prejmemo ogromno število življenjepisov. V takšnih primerih najprej pogledam, ali kandidat ustreza nujnim zahtevam (ali ima ustrezno izobrazbo, delovne izkušnje z zahtevanega področja, posebna znanja ipd.). Nato se posvetim podatkom, na podlagi katerih lahko razberem več o kandidatovi osebnosti. Ponavadi ravno teh podatkov ni dovolj. Niso relevantne le delovne izkušnje, ampak tudi tisto, kar vas razlikuje od vseh ostalih kandidatov z enakimi ali še bogatejšimi delovnimi izkušnjami.
Živa: Najprej pogledam življenjepis kot celoto. V kakšni obliki je napisan (Europass, Canva predloge …), kateri podatki so podani in na kakšen način. Nato vidim, ali je kandidat primeren za razpisano delovno mesto glede na naša pričakovanja – glede na delovne izkušnje, kompetence, znanja. Hitro najdem tudi kakšne sumljive informacije, letnice šolanja in dela, zato pozivam vse, da podajajo resnične informacije. Slovenija je majhna država, kjer se skoraj vsi poznamo. Tako me do preverjanja podatkov lahko loči le klic ali dva. In prav tako gre glas o takem kandidatu hitro okoli.
Vsi sestavni deli življenjepisa so pomembni, vendar izpostavite predvsem stvari, ki vas razlikujejo od ostalih kandidatov.

Vsi sestavni deli življenjepisa so pomembni, vendar izpostavite predvsem stvari, ki vas razlikujejo od ostalih kandidatov.

Ali se spomnite življenjepisa, ki je na vas pustil najboljši vtis?

Urška: Zelo dobro se ga spomnim zaradi odlične vsebine, dinamične retorike, naprednih pogledov in sledenju trendom v industriji. Oseba je govorila naš korporativni jezik in z velikim pričakovanjem sem jo poklicala na razgovor. Moje začetno navdušenje in zanimanje se je dokaj hitro spremenilo v razočaranje. Še danes sem mnenja, da tistega življenjepisa ni napisala oseba, ki je sedela pred nami. Spomnim pa se tudi prijatelja, ki je absolutni kreativec in je življenjepis postavil v obliki spletne strani – zelo zanimivo. 
Živa: Iskali smo komercialista na terenu. To je bil življenjepis, v katerem je kandidat svoje dosežke prikazal v slikah in besedah. Iz tega je bilo točno razvidno, da kandidat delo, ki smo ga pričakovali, opravlja odlično, da so njegovi odnosi s poslovni partnerji dobri ter da se zaveda svojih uspehov in jih zna predstaviti (kar je za prodajnika ključno).
Bodite ustvarjalni in oblikujte svoj življenjepis tako, da boste izstopali iz množice.

Bodite ustvarjalni in oblikujte svoj življenjepis tako, da boste izstopali iz množice.

Kako pomembna je za vas jezikovna pravilnost napisanega tako v slovenščini kot angleščini? 

Urška: Štejem se med zahtevne bralce; ne le ko gre za jezikovno pravilnost, ampak tudi ko se pogovarjamo o vsebini in celostni podobi. Življenjepis je izjemno pomemben in živ dokument, za katerega si je treba vzeti čas, ga strukturirati in posodabljati skrbno, premišljeno in seveda slovnično pravilno. Je dokument, preko katerega prvič stopite v kontakt z delodajalcem, se predstavite; vaš cilj je, da izstopate med vsemi kandidati. Menim, da je preko življenjepisa ali spremne besede izkazan tudi odnos do dela ali delodajalca, zato dajem temu posebno težo. Oseba ima na tak način bistveno večje možnosti, da je opažena in povabljena na razgovor v živo. Čeprav je pomembno, na kakšen način se predstavimo, je seveda bolj zgovorno dejstvo, kaj predstavimo – torej vsebina. 
Celosten odgovor na to vprašanje je vezan na zavedanje raznolikosti kandidatov. Perfekcionizem glede jezikovne pravilnosti ni vedno najbolj pragmatičen, zato ga prilagajam smiselno glede na odprto pozicijo in profil, ki ga iščemo. Če bi iskala osebo z zelo specifičnimi znanji, npr. obvladovanje strojev v težki industriji, se je verjetno nesmiselno zatikati pri vejicah in pikah. Ob kadrovanju naslednjega najboljšega pravnika je jezikovna ustreznost bistveno bolj pomembna. 
Živa: Vsekakor je zame pravilna uporaba slovnice pomembna. S tem kandidat pokaže, da spoštuje podjetje, da je v pripravo življenjepisa vložil nekaj truda, da si razpisane pozicije in podjetja kot delodajalca želi ter ceni. Je pa seveda tudi vsebina zelo pomembna. Oboje, tako jezikovna pravilnost kot vsebina, da predstavo o posamezniku. 
Z jezikovno ustreznostjo boste pokazali spoštljiv odnos do dela in do delodajalca.

Z jezikovno ustreznostjo boste pokazali spoštljiv odnos do dela in do delodajalca.

Kaj bi svetovali nekomu, ki se trenutno prijavlja na novo delovno mesto in pripravlja svoj življenjepis?

Urška:

  1. Dobro preberite oglas za delovno mesto, raziščite podjetje (berite o njegovi zgodovini, nastanku, produktu ali storitvi, vrednotah, kulturi, raziščite družbena omrežja itd.) in razmislite, zakaj sta to podjetje in pozicija tista, v okviru katerih se vidite v vlogi aktivnega soustvarjalca dodane vrednosti. Ta vaja je tudi odlična predpriprava za razgovor.
  2. Dodajte odsek “O meni”, kjer se na kratko osredotočite na sebe, svoje prednosti, relevantne osebnostne lastnosti, na to, kaj vas v življenju motivira, kaj bo podjetje pridobilo, če se odloči za vas, katere so temeljne vrednote, ki jim sledite, kaj je za vas pri delu v podjetju / timu pomembno ipd. To delodajalcu pomaga pri prepoznavanju potenciala in oblikovanju celostne slike kandidata.
  3. Izogibajte se opisom tipa: “Imam odlične komunikacijske sposobnosti.” Odlične komunikacijske sposobnosti si lahko bralec in pisec razlagata popolnoma drugače. Opisujte s konkretnimi primeri, situacijami, vedenji, da je možnosti za različno interpretacijo čim manj. Primer: “Imam odlične komunikacijske sposobnosti, ki temeljijo na spoštljivi, nenasilni komunikaciji, aktivnem poslušanju in sposobnosti podajanja konstruktivne povratne informacije celotnemu timu. Prav tako sem izkušena uporabnica različnih komunikacijskih orodij (naštejete orodja, priložite certificate, če ste jih pridobili ipd.), za piko na i pa vedno poskrbim, da je vzdušje na sestankih ter znotraj tima sproščeno in zabavno, ko je to primerno.
Za sestavo življenjepisa si vzemite čas, saj je ravno od življenjepisa odvisno, če vas bo delodajalec povabil na razgovor ali ne.

Za sestavo življenjepisa si vzemite čas, saj je ravno od življenjepisa odvisno, če vas bo delodajalec povabil na razgovor ali ne.
Živa: Za pripravo dobrega življenjepisa si vzemite čas. Zavedajte se, da morebitni delodajalec o vas ne ve ničesar. Zato premislite, katere podatke boste vključili (izobrazba, dosežki, kompetence, delovne izkušnje, tuji jeziki, ostala znanja …), da bodo kadrovika najbolj nagovorili glede na razpisana pričakovanja – in vas bo poklical na razgovor (seveda naj bodo podatki resnični). Sami pri sebi opravite refleksijo, katere pozicije in delovna mesta so tista, ki bodo vaše talente spodbujala in krepila, katera podjetja so tista, kjer se boste počutili najbolje in boste tudi osebnostno rasli. 
Urška: Vsekakor je prvo in temeljno pravilo, da naj življenjepis vedno odraža resnično stanje, ne le delovnih izkušenj, ampak tudi nazorov in pogledov. Zaupanje in integriteta sta temeljni vrednoti, ki ju delodajalci iščemo pri bodočem zaposlenem. Izkušeni kadrovik ali vodja bo hitro ugotovil, ali vsebina temelji na resničnih dejstvih – če ne na razgovoru, pa zagotovo v času poskusne dobe. 
Laž ima kratke noge. Poskrbite, da so podatki, ki jih navajate, resnični.

Laž ima kratke noge. Poskrbite, da so podatki, ki jih navajate, resnični.
Ker vse več delodajalcev zahteva življenjepis v angleščini in ker razgovori v angleškem jeziku postajajo skoraj pravilo, smo združili moči in v sodelovanju z Živo Praprotnik pripravili paket Priprava na razgovor. Pokličite nas, če potrebujete tovrstno pomoč, in z veseljem vam bomo svetovali pri nadaljnjih korakih. Medtem pa vas vabimo, da si preberete tudi blog o tem, kako napisati dober življenjepis v angleščini.


Deana Jezeršek
DIREKTORICA

Prijavite se na e-novice: